Home

Voorstelling Plussers’ Impuls

De bedoeling van Plussers’ Impuls is om een aanspreekpunt voor de inwoners van De Pinte & Zevergem te zijn. Jullie kunnen bij ons terecht voor vragen over allerlei deeldomeinen: pensioenen, successieplanning, erfenissen, beleggingen, leningen, arbeid en ondernemen, welzijn en zingeving, aankoopbeheer, verzekeringen, voeding, gezondheid, etc.

Wij zijn er voor iedereen, jong en oud. Iedereen is welkom.

Met ons experten team zullen wij trachten concrete hulp te bieden of alleszins te helpen om dorpsgenoten te leiden naar de gepaste oplossing. Deze eerstelijnshulp is volkomen gratis. Contacten zijn mogelijk per telefoon, per mail of persoonlijk na afspraak. Wij hopen alvast dat wij met deze service tegemoet zullen komen aan de vragen van vele inwoners van De Pinte – Zevergem.

Plu.im magazine

Het magazine Plu.im magazine is rechtstreeks verbonden met Plussers’ Impuls en heeft als doel informatie te verspreiden via verschillende punten.

Verschijningsfrequentie

  • 2x per jaar
  • Maart
  • September

Verspreide oplage

  • 5000 Magazines

Neem contact
met ons op

Contact-form

"(vereist)" indicates required fields

Toestemming(vereist)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lid worden

Iedereen, die ons initiatief genegen is, kan toetredend lid worden.
De jaarlijkse lidgelden bedragen:
Steunend: €  10
Brons: €  15
Zilver: €  20
Goud: €  50

Giften zijn eveneens altijd welkom.

Advertenties

Door een advertentie te plaatsen in ons magazine, bereikt u onmiddellijk een doelgroep binnen de eigen Gemeente en verder. Het zou ons bijzonder verheugen mocht u ons met een advertentie in Plussers’ Impuls willen steunen. Zowel steunende leden als adverteerders, worden nog eens apart vermeld in het magazine. Adverteerders krijgen bovendien nog een link op onze website.

Technische informatie en prijs

Advertenties kunnen aangeleverd worden als PDF op hoge resolutie of kunnen opgemaakt worden door onze diensten. U kunt kiezen tussen 1/8, 1/4, 1/2 of een volle pagina tegen respectievelijk €  70, €  120, €  220 en €  360 (€  400 voor de volle laatste pagina); u ontvangt een attest voor uw boekhouding.

Meewerken

Voor het tot stand brengen van een hechte sociale cohesie, is het ook leuk dat onze dorpsgenoten – of het nu privépersonen zijn, dan wel handelaars of beoefenaars van vrije beroepen – elkaar bijstaan en eventueel via een artikel, een advies, een goede raad of een antwoord op een gestelde vraag de handen uit de mouwen steken. Laat derhalve niet na om u, desgevallend op te geven als mogelijk aanspreekpunt. Voelt u zich aangesproken als mogelijke adviseur in een bepaald deeldomein, laat het ons weten. We zien later wel welke communicatiemiddelen we daarvoor zullen inzetten: misschien volstaat een persoonlijk contact, georganiseerd in onze spreekruimte of gebeurt het simpelweg via de telefoon of een e-mail. Een antwoord op een gestelde vraag die een ruimer publiek aanspreekt kan in het tijdschrift opgenomen worden. Wellicht starten wij ook met een sociaal netwerk. Al uw ideeën zijn welkom en uw medewerking wordt bij voorbaat sterk geapprecieerd.

Wij zijn alvast niet te beroerd
om u te bedanken voor
uw steun en medewerking.

Plussers’ Impuls Secretariaat
Berkenlaan 57 – 9840 De Pinte
GSM 0495 307 397
info@plussersimpuls.be
www.plussersimpuls.be

Voorzitter
Counye Roland
info@plussersimpuls.be

Bank
BNP Paribas Fortis: BE25 0017 1506 5282
Ondernemingsnummer: 0542785274

Colofon
Pluim is een gratis magazine van de vzw Plussers’ Impuls.

Redactie
Counye Roland

Layout | Druk
De Pauw Stijn • www.wizarts.be

Verantwoordelijke uitgever
Counye Roland • p.a. Berkenlaan 57
9840 De Pinte